Vaishnava Calendar

Calculated for Sandy Ridge, North Carolina

 

 Note: These dates may be different than your local BBT calendar.

 "madhava-tithi, bhakti-janani, jatane palana kori"

"The holy days like Ekadasi and Janmastami are the mother of devotion for those devotees who respect them."  

Srila Bhaktivinode Thakur

 3 Dec 2020 Th    Tritiya          Punarvasu        Mithuna
 4 Dec 2020 Fr    Caturthi          Pusyami        Karka
 5 Dec 2020 Sa    Pancami          Aslesa        Karka
 6 Dec 2020 Su    Sasti          Magha        Simha
 7 Dec 2020 Mo    Saptami          Purva-phalguni        Simha
 8 Dec 2020 Tu    Navami          Uttara-phalguni        Simha
    Ksaya tithi: Astami -- 7 Dec 08:19 to 8 Dec 06:50 (LT)
 9 Dec 2020 We    Dasami          Hasta        Kanya
10 Dec 2020 Th    Ekadasi (suitable for fasting)          Citra    *    Kanya
    Fasting for Utpanna Ekadasi
    Sri Narahari Sarakara Thakura -- Disappearance
11 Dec 2020 Fr    Dvadasi          Swati        Tula
    Break fast 07:56 (sunrise) - 10:48 (1/3 of daylight) LT
    Sri Kaliya Krsnadasa -- Disappearance
12 Dec 2020 Sa    Trayodasi          Visakha        Tula
    Sri Saranga Thakura -- Disappearance
13 Dec 2020 Su    Caturdasi          Anuradha        Vrscika
14 Dec 2020 Mo    Amavasya          Jyestha        Vrscika
15 Dec 2020 Tu    Pratipat          Mula        Dhanus
-------Dhanus Sankranti (Sun enters Sagittarius on 15 Dec, 10:54 LT) -------
16 Dec 2020 We    Tritiya          Purva-asadha        Dhanus
    Ksaya tithi: Dvitiya -- 15 Dec 08:38 to 16 Dec 06:26 (LT)
17 Dec 2020 Th    Caturthi          Uttara-asadha        Makara
18 Dec 2020 Fr    Pancami          Sravana        Makara
19 Dec 2020 Sa    Sasti          Dhanista        Kumbha
    Odana sasthi
20 Dec 2020 Su    Saptami          Satabhisa        Kumbha
21 Dec 2020 Mo    Astami          Purva-bhadra        Mina
22 Dec 2020 Tu    Navami          Uttara-bhadra        Mina
23 Dec 2020 We    Navami          Revati        Mina
    [Second day of Tithi]
24 Dec 2020 Th    Dasami          Asvini        Mesa
25 Dec 2020 Fr    Ekadasi (suitable for fasting)          Bharani    *    Mesa
    Fasting for Moksada Ekadasi
    Advent of Srimad Bhagavad-gita
26 Dec 2020 Sa    Dvadasi          Krittika        Vrsabha
    Break fast 08:05 (sunrise) - 10:56 (1/3 of daylight) LT
27 Dec 2020 Su    Trayodasi          Rohini        Vrsabha
28 Dec 2020 Mo    Caturdasi          Mrigasira        Vrsabha
29 Dec 2020 Tu    Purnima          Ardra        Mithuna
    Katyayani vrata ends

Narayana (Pausa) Masa, Gaurabda 534
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
30 Dec 2020 We    Pratipat          Ardra        Mithuna
31 Dec 2020 Th    Dvitiya          Punarvasu        Karka
 1 Jan 2021 Fr    Tritiya          Pusyami        Karka
 2 Jan 2021 Sa    Caturthi          Aslesa        Karka
    Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura -- Disappearance
 3 Jan 2021 Su    Pancami          Magha        Simha
 4 Jan 2021 Mo    Sasti          Purva-phalguni        Simha
 5 Jan 2021 Tu    Saptami          Hasta        Kanya
 6 Jan 2021 We    Astami          Citra        Kanya
 7 Jan 2021 Th    Navami          Swati        Tula
 8 Jan 2021 Fr    Dasami          Visakha        Tula
 9 Jan 2021 Sa    Ekadasi (suitable for fasting)          Anuradha    *    Vrscika
    Trisprsa Mahadvadasi
    Fasting for Saphala Ekadasi
    Sri Devananda Pandita -- Disappearance
10 Jan 2021 Su    Trayodasi          Jyestha        Vrscika
    Break fast 08:03 (sunrise) - 11:00 (1/3 of daylight) LT
    Sri Mahesa Pandita -- Disappearance
    Sri Uddharana Datta Thakura -- Disappearance
    Ksaya tithi: Dvadasi -- 9 Jan 08:49 to 10 Jan 06:25 (LT)
11 Jan 2021 Mo    Caturdasi          Mula        Dhanus
12 Jan 2021 Tu    Amavasya          Purva-asadha        Dhanus
13 Jan 2021 We    Pratipat          Uttara-asadha        Makara
    Sri Locana Dasa Thakura -- Appearance
14 Jan 2021 Th    Dvitiya          Sravana        Makara
    Ganga Sagara Mela
--------Makara Sankranti (Sun enters Capricorn on 13 Jan, 21:37 LT) --------
15 Jan 2021 Fr    Tritiya          Dhanista        Kumbha
    Srila Jiva Gosvami -- Disappearance
    Sri Jagadisa Pandita -- Disappearance
16 Jan 2021 Sa    Caturthi          Satabhisa        Kumbha
17 Jan 2021 Su    Pancami          Purva-bhadra        Kumbha
18 Jan 2021 Mo    Sasti          Uttara-bhadra        Mina
19 Jan 2021 Tu    Saptami          Revati        Mina
20 Jan 2021 We    Astami          Asvini        Mesa
21 Jan 2021 Th    Navami          Bharani        Mesa
22 Jan 2021 Fr    Navami          Bharani        Mesa
    [Second day of Tithi]
23 Jan 2021 Sa    Dasami          Krittika        Vrsabha
24 Jan 2021 Su    Ekadasi (suitable for fasting)          Rohini    *    Vrsabha
    Fasting for Putrada Ekadasi
25 Jan 2021 Mo    Dvadasi          Mrigasira        Mithuna
    Break fast 07:52 (sunrise) - 10:59 (1/3 of daylight) LT
    Sri Jagadisa Pandita -- Appearance
26 Jan 2021 Tu    Trayodasi          Ardra        Mithuna
27 Jan 2021 We    Caturdasi          Punarvasu        Mithuna
28 Jan 2021 Th    Purnima          Pusyami        Karka
    Sri Krsna Pusya Abhiseka

Madhava (Magha) Masa, Gaurabda 534
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
29 Jan 2021 Fr    Pratipat          Aslesa        Karka
30 Jan 2021 Sa    Dvitiya          Magha        Simha
31 Jan 2021 Su    Tritiya          Purva-phalguni        Simha
 1 Feb 2021 Mo    Caturthi          Uttara-phalguni        Kanya
 2 Feb 2021 Tu    Sasti          Hasta    *    Kanya
    Sri Ramacandra Kaviraja -- Disappearance
    Srila Gopala Bhatta Gosvami -- Appearance
    (Fast today)
    Sri Jayadeva Gosvami -- Disappearance
    Ksaya tithi: Pancami -- 1 Feb 07:57 to 2 Feb 05:51 (LT)
 3 Feb 2021 We    Saptami          Citra        Tula
    Sri Locana Dasa Thakura -- Disappearance
 4 Feb 2021 Th    Astami          Swati        Tula
 5 Feb 2021 Fr    Navami          Visakha        Vrscika
 6 Feb 2021 Sa    Dasami          Jyestha        Vrscika
 7 Feb 2021 Su    Ekadasi (suitable for fasting)          Mula    *    Dhanus
    Fasting for Sat-tila Ekadasi
 8 Feb 2021 Mo    Dvadasi          Purva-asadha        Dhanus
    Break fast 07:35 (sunrise) - 10:55 (1/3 of daylight) LT
 9 Feb 2021 Tu    Trayodasi          Uttara-asadha        Dhanus
10 Feb 2021 We    Caturdasi          Sravana        Makara
11 Feb 2021 Th    Amavasya          Dhanista        Makara
12 Feb 2021 Fr    Pratipat          Satabhisa        Kumbha
---------Kumbha Sankranti (Sun enters Aquarius on 12 Feb, 10:35 LT) ---------
13 Feb 2021 Sa    Dvitiya          Purva-bhadra        Kumbha
14 Feb 2021 Su    Tritiya          Uttara-bhadra        Mina
15 Feb 2021 Mo    Caturthi          Uttara-bhadra        Mina
16 Feb 2021 Tu    Pancami          Revati        Mina
    Vasanta Pancami
    Srimati Visnupriya Devi -- Appearance
    Sarasvati Puja
    Srila Visvanatha Cakravarti Thakura -- Disappearance
    Sri Pundarika Vidyanidhi -- Appearance
    Sri Raghunandana Thakura -- Appearance
    Srila Raghunatha Dasa Gosvami -- Appearance
17 Feb 2021 We    Sasti          Asvini        Mesa
18 Feb 2021 Th    Saptami          Bharani    *    Mesa
    Sri Advaita Acarya -- Appearance
    (Fast today)
19 Feb 2021 Fr    Astami          Krittika        Vrsabha
    Bhismastami
20 Feb 2021 Sa    Navami          Rohini        Vrsabha
    Sri Madhvacarya -- Disappearance
21 Feb 2021 Su    Dasami          Mrigasira        Vrsabha
    Sri Ramanujacarya -- Disappearance
22 Feb 2021 Mo    Ekadasi (not suitable for fasting)          Ardra        Mithuna
23 Feb 2021 Tu    Ekadasi (suitable for fasting)          Punarvasu    *    Mithuna
    Fasting for Bhaimi Ekadasi
    (Fast today for Varahadeva)
    [Second day of Tithi]
24 Feb 2021 We    Dvadasi          Pusyami        Karka
    Break fast 07:08 (sunrise) - 07:37 (end of tithi) LT
    Varaha Dvadasi: Appearance of Lord Varahadeva
    (Fasting is done yesterday)
25 Feb 2021 Th    Caturdasi          Aslesa    *    Karka
    Nityananda Trayodasi: Appearance of Sri Nityananda Prabhu
    (Fast today)
    Ksaya tithi: Trayodasi -- 24 Feb 07:37 to 25 Feb 06:50 (LT)
26 Feb 2021 Fr    Purnima          Magha        Simha
    Sri Krsna Madhura Utsava
    Srila Narottama Dasa Thakura -- Appearance

Govinda (Phalguna) Masa, Gaurabda 534
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
27 Feb 2021 Sa    Pratipat          Purva-phalguni        Simha
28 Feb 2021 Su    Dvitiya          Uttara-phalguni        Kanya
 1 Mar 2021 Mo    Tritiya          Hasta        Kanya
 2 Mar 2021 Tu    Caturthi          Citra        Tula
 3 Mar 2021 We    Pancami          Swati        Tula
    Sri Purusottama Das Thakura -- Disappearance
    Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura -- Appearance
 4 Mar 2021 Th    Sasti          Visakha        Tula
 5 Mar 2021 Fr    Saptami          Anuradha        Vrscika
 6 Mar 2021 Sa    Astami          Jyestha        Vrscika
 7 Mar 2021 Su    Dasami          Mula        Dhanus
    Ksaya tithi: Navami -- 6 Mar 07:42 to 7 Mar 06:19 (LT)
 8 Mar 2021 Mo    Ekadasi (not suitable for fasting)          Purva-asadha        Dhanus
 9 Mar 2021 Tu    Dvadasi (suitable for fasting)          Uttara-asadha    *    Makara
    Fasting for Vijaya Ekadasi
    Sri Isvara Puri -- Disappearance
10 Mar 2021 We    Trayodasi          Sravana        Makara
    Break fast 06:42 (sunrise) - 10:35 (1/3 of daylight) LT
11 Mar 2021 Th    Caturdasi          Dhanista        Kumbha
    Siva Ratri
12 Mar 2021 Fr    Amavasya          Satabhisa        Kumbha
13 Mar 2021 Sa    Pratipat          Purva-bhadra        Kumbha
    Srila Jagannatha Dasa Babaji -- Disappearance
    Sri Rasikananda -- Disappearance
14 Mar 2021 Su    Pratipat          Uttara-bhadra        Mina
----------Mina Sankranti (Sun enters Pisces on 14 Mar, 08:27 DST) ----------
    [Second day of Tithi]
    First day of Daylight Saving Time
15 Mar 2021 Mo    Dvitiya          Revati        Mina
16 Mar 2021 Tu    Tritiya          Asvini        Mesa
17 Mar 2021 We    Caturthi          Bharani        Mesa
    Sri Purusottama Dasa Thakura -- Appearance
18 Mar 2021 Th    Pancami          Krittika        Mesa
19 Mar 2021 Fr    Sasti          Rohini        Vrsabha
20 Mar 2021 Sa    Saptami          Mrigasira    *    Vrsabha
    (Fast today)
21 Mar 2021 Su    Astami          Mrigasira        Mithuna
22 Mar 2021 Mo    Navami          Ardra        Mithuna
23 Mar 2021 Tu    Dasami          Punarvasu        Karka
24 Mar 2021 We    Ekadasi (suitable for fasting)          Pusyami    *    Karka
    Fasting for Amalaki vrata Ekadasi
25 Mar 2021 Th    Dvadasi          Aslesa        Karka
    Break fast 07:13 (sunrise) - 11:22 (1/3 of daylight) DST
    Sri Madhavendra Puri -- Disappearance
26 Mar 2021 Fr    Trayodasi          Magha        Simha
27 Mar 2021 Sa    Caturdasi          Purva-phalguni        Simha
28 Mar 2021 Su    Purnima          Uttara-phalguni    *    Kanya
    Gaura Purnima: Appearance of Sri Caitanya Mahaprabhu
    (Fast today)

Visnu (Caitra) Masa, Gaurabda 535
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
29 Mar 2021 Mo    Pratipat          Citra        Kanya
    Festival of Jagannatha Misra
30 Mar 2021 Tu    Dvitiya          Swati        Tula
31 Mar 2021 We    Caturthi          Visakha        Tula
    Ksaya tithi: Tritiya -- 30 Mar 07:59 to 31 Mar 04:38 (DST)
 1 Apr 2021 Th    Pancami          Anuradha        Vrscika
 2 Apr 2021 Fr    Sasti          Jyestha        Vrscika
 3 Apr 2021 Sa    Saptami          Mula        Dhanus
 4 Apr 2021 Su    Astami          Purva-asadha        Dhanus
    Sri Srivasa Pandita -- Appearance
 5 Apr 2021 Mo    Navami          Uttara-asadha        Makara
 6 Apr 2021 Tu    Dasami          Sravana        Makara
 7 Apr 2021 We    Ekadasi (suitable for fasting)          Dhanista    *    Kumbha
    Fasting for Papamocani Ekadasi
 8 Apr 2021 Th    Dvadasi          Satabhisa        Kumbha
    Break fast 06:45 (sunrise) - 11:10 (1/3 of daylight) DST
    Sri Govinda Ghosh -- Disappearance
 9 Apr 2021 Fr    Trayodasi          Purva-bhadra        Kumbha
10 Apr 2021 Sa    Caturdasi          Uttara-bhadra        Mina
11 Apr 2021 Su    Amavasya          Revati        Mina
12 Apr 2021 Mo    Pratipat          Asvini        Mesa
13 Apr 2021 Tu    Dvitiya          Bharani        Mesa
14 Apr 2021 We    Tritiya          Bharani        Mesa
    Tulasi Jala Dan begins.
-----------Mesa Sankranti (Sun enters Aries on 13 Apr, 16:56 DST) -----------
15 Apr 2021 Th    Caturthi          Krittika        Vrsabha
16 Apr 2021 Fr    Caturthi          Rohini        Vrsabha
    [Second day of Tithi]
17 Apr 2021 Sa    Pancami          Mrigasira        Mithuna
    Sri Ramanujacarya -- Appearance
18 Apr 2021 Su    Sasti          Ardra        Mithuna
19 Apr 2021 Mo    Saptami          Punarvasu        Mithuna
20 Apr 2021 Tu    Astami          Pusyami        Karka
21 Apr 2021 We    Navami          Aslesa    *    Karka
    Rama Navami: Appearance of Lord Sri Ramacandra
    (Fast today)
22 Apr 2021 Th    Dasami          Magha        Simha
23 Apr 2021 Fr    Ekadasi (suitable for fasting)          Purva-phalguni    *    Simha
    Fasting for Kamada Ekadasi
24 Apr 2021 Sa    Dvadasi          Uttara-phalguni        Kanya
    Break fast 06:16 (sunrise) - 09:49 (end of tithi) DST
    Damanakaropana Dvadasi
25 Apr 2021 Su    Trayodasi          Hasta        Kanya
26 Apr 2021 Mo    Purnima          Citra        Tula
    Sri Balarama Rasayatra
    Sri Krsna Vasanta Rasa
    Sri Vamsivadana Thakura -- Appearance
    Sri Syamananda Prabhu -- Appearance
    Ksaya tithi: Caturdasi -- 25 Apr 06:45 to 26 Apr 03:16 (DST)

Madhusudana (Vaisakha) Masa, Gaurabda 535
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
27 Apr 2021 Tu    Pratipat          Swati        Tula
28 Apr 2021 We    Dvitiya          Visakha        Vrscika
29 Apr 2021 Th    Tritiya          Jyestha        Vrscika
30 Apr 2021 Fr    Caturthi          Mula        Dhanus
 1 May 2021 Sa    Pancami          Purva-asadha        Dhanus
 2 May 2021 Su    Saptami          Uttara-asadha        Makara
    Sri Abhirama Thakura -- Disappearance
    Ksaya tithi: Sasti -- 1 May 07:13 to 2 May 05:22 (DST)
 3 May 2021 Mo    Astami          Sravana        Makara
 4 May 2021 Tu    Navami          Dhanista        Makara
 5 May 2021 We    Dasami          Satabhisa        Kumbha
    Srila Vrndavana Dasa Thakura -- Disappearance
 6 May 2021 Th    Ekadasi (not suitable for fasting)          Purva-bhadra        Kumbha
 7 May 2021 Fr    Ekadasi (suitable for fasting)          Uttara-bhadra    *    Mina
    Fasting for Varuthini Ekadasi
    [Second day of Tithi]
 8 May 2021 Sa    Dvadasi          Revati        Mina
    Break fast 05:54 (sunrise) - 07:53 (end of tithi) DST
 9 May 2021 Su    Trayodasi          Revati        Mina
10 May 2021 Mo    Caturdasi          Asvini        Mesa
11 May 2021 Tu    Amavasya          Bharani        Mesa
    Sri Gadadhara Pandita -- Appearance
12 May 2021 We    Pratipat          Krittika        Vrsabha
13 May 2021 Th    Dvitiya          Rohini        Vrsabha
14 May 2021 Fr    Tritiya          Mrigasira        Vrsabha
    Aksaya Trtiya. Candana Yatra starts. (Continues for 21 days)
    Tulasi Jala Dan ends.
15 May 2021 Sa    Caturthi          Ardra        Mithuna
---------Vrsabha Sankranti (Sun enters Taurus on 14 May, 13:48 DST) ---------
16 May 2021 Su    Pancami          Punarvasu        Mithuna
17 May 2021 Mo    Sasti          Pusyami        Karka
18 May 2021 Tu    Saptami          Aslesa        Karka
    Jahnu Saptami
19 May 2021 We    Astami          Aslesa        Karka
20 May 2021 Th    Navami          Magha        Simha
    Srimati Sita Devi (consort of Lord Sri Rama) -- Appearance
    Sri Madhu Pandita -- Disappearance
    Srimati Jahnava Devi -- Appearance
21 May 2021 Fr    Dasami          Purva-phalguni        Simha
22 May 2021 Sa    Ekadasi (suitable for fasting)          Hasta    *    Kanya
    Fasting for Mohini Ekadasi
23 May 2021 Su    Dvadasi          Citra        Kanya
    Break fast 05:36 (sunrise) - 10:44 (1/3 of daylight) DST
    Rukmini Dvadasi
24 May 2021 Mo    Trayodasi          Swati        Tula
    Sri Jayananda Prabhu -- Disappearance
25 May 2021 Tu    Caturdasi          Visakha    *    Tula
    Nrsimha Caturdasi: Appearance of Lord Nrsimhadeva
    (Fast today)
26 May 2021 We    Purnima          Anuradha        Vrscika
    Krsna Phula Dola, Salila Vihara
    Sri Paramesvari Dasa Thakura -- Disappearance
    Sri Sri Radha-Ramana Devaji -- Appearance
    Sri Madhavendra Puri -- Appearance
    Sri Srinivasa Acarya -- Appearance

Trivikrama (Jyestha) Masa, Gaurabda 535
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
27 May 2021 Th    Dvitiya          Jyestha        Vrscika
    Ksaya tithi: Pratipat -- 26 May 07:15 to 27 May 03:34 (DST)
28 May 2021 Fr    Tritiya          Mula        Dhanus
29 May 2021 Sa    Caturthi          Purva-asadha        Dhanus
30 May 2021 Su    Pancami          Uttara-asadha        Makara
    Sri Ramananda Raya -- Disappearance
31 May 2021 Mo    Sasti          Sravana        Makara
 1 Jun 2021 Tu    Saptami          Dhanista        Kumbha
 2 Jun 2021 We    Astami          Satabhisa        Kumbha
 3 Jun 2021 Th    Navami          Purva-bhadra        Mina
 4 Jun 2021 Fr    Dasami          Uttara-bhadra        Mina
 5 Jun 2021 Sa    Ekadasi (not suitable for fasting)          Revati        Mina
 6 Jun 2021 Su    Dvadasi (suitable for fasting)          Asvini    *    Mesa
    Paksa vardhini Mahadvadasi
    Fasting for Apara Ekadasi
    Srila Vrndavana Dasa Thakura -- Appearance
 7 Jun 2021 Mo    Trayodasi          Bharani        Mesa
    Break fast 05:27 (sunrise) - 10:42 (1/3 of daylight) DST
 8 Jun 2021 Tu    Caturdasi          Krittika        Vrsabha
 9 Jun 2021 We    Amavasya          Rohini        Vrsabha
10 Jun 2021 Th    Amavasya          Mrigasira        Vrsabha
    [Second day of Tithi]
11 Jun 2021 Fr    Pratipat          Ardra        Mithuna
12 Jun 2021 Sa    Dvitiya          Ardra        Mithuna
13 Jun 2021 Su    Tritiya          Punarvasu        Karka
14 Jun 2021 Mo    Caturthi          Pusyami        Karka
15 Jun 2021 Tu    Pancami          Aslesa        Karka
---------Mithuna Sankranti (Sun enters Gemini on 14 Jun, 20:24 DST) ---------
16 Jun 2021 We    Sasti          Magha        Simha
17 Jun 2021 Th    Saptami          Purva-phalguni        Simha
18 Jun 2021 Fr    Astami          Uttara-phalguni        Kanya
19 Jun 2021 Sa    Navami          Hasta        Kanya
20 Jun 2021 Su    Dasami          Citra        Tula
    Sri Baladeva Vidyabhusana -- Disappearance
    Ganga Puja
    Srimati Gangamata Gosvamini -- Appearance
21 Jun 2021 Mo    Dvadasi (suitable for fasting)          Swati    *    Tula
    Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi
    (Total fast, even from water, if you have broken Ekadasi)
    Ksaya tithi: Ekadasi -- 20 Jun 06:53 to 21 Jun 04:03 (DST)
22 Jun 2021 Tu    Trayodasi          Anuradha        Vrscika
    Break fast 05:26 (sunrise) - 10:44 (1/3 of daylight) DST
    Panihati Cida Dahi Utsava
23 Jun 2021 We    Caturdasi          Jyestha        Vrscika
24 Jun 2021 Th    Purnima          Mula        Dhanus
    Snana Yatra
    Sri Mukunda Datta -- Disappearance
    Sri Sridhara Pandita -- Disappearance

Vamana (Asadha) Masa, Gaurabda 535
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
25 Jun 2021 Fr    Pratipat          Purva-asadha        Dhanus
    Sri Syamananda Prabhu -- Disappearance
26 Jun 2021 Sa    Dvitiya          Uttara-asadha        Makara
27 Jun 2021 Su    Tritiya          Sravana        Makara
28 Jun 2021 Mo    Pancami          Dhanista        Kumbha
    Sri Vakresvara Pandita -- Appearance
    Ksaya tithi: Caturthi -- 27 Jun 06:26 to 28 Jun 04:48 (DST)
29 Jun 2021 Tu    Sasti          Satabhisa        Kumbha
30 Jun 2021 We    Saptami          Purva-bhadra        Kumbha
 1 Jul 2021 Th    Astami          Uttara-bhadra        Mina
 2 Jul 2021 Fr    Astami          Revati        Mina
    [Second day of Tithi]
 3 Jul 2021 Sa    Navami          Asvini        Mesa
 4 Jul 2021 Su    Dasami          Bharani        Mesa
    Sri Srivasa Pandita -- Disappearance
 5 Jul 2021 Mo    Ekadasi (suitable for fasting)          Krittika    *    Mesa
    Fasting for Yogini Ekadasi
 6 Jul 2021 Tu    Dvadasi          Krittika        Vrsabha
    Break fast 05:33 (sunrise) - 10:48 (1/3 of daylight) DST
 7 Jul 2021 We    Trayodasi          Rohini        Vrsabha
 8 Jul 2021 Th    Caturdasi          Mrigasira        Mithuna
 9 Jul 2021 Fr    Amavasya          Ardra        Mithuna
    Sri Gadadhara Pandita -- Disappearance
    Srila Bhaktivinoda Thakura -- Disappearance
10 Jul 2021 Sa    Pratipat          Punarvasu        Mithuna
    Gundica Marjana
11 Jul 2021 Su    Dvitiya          Pusyami        Karka
    Ratha Yatra
    Sri Svarupa Damodara Gosvami -- Disappearance
    Sri Sivananda Sena -- Disappearance
12 Jul 2021 Mo    Tritiya          Aslesa        Karka
13 Jul 2021 Tu    Caturthi          Magha        Simha
14 Jul 2021 We    Pancami          Purva-phalguni        Simha
15 Jul 2021 Th    Sasti          Uttara-phalguni        Kanya
    Hera Pancami (4 days after Ratha Yatra)
    Sri Vakresvara Pandita -- Disappearance
16 Jul 2021 Fr    Saptami          Hasta        Kanya
----------Karka Sankranti (Sun enters Cancer on 16 Jul, 07:16 DST) ----------
17 Jul 2021 Sa    Astami          Citra        Tula
18 Jul 2021 Su    Navami          Swati        Tula
19 Jul 2021 Mo    Dasami          Visakha        Tula
    Return Ratha (8 days after Ratha Yatra)
20 Jul 2021 Tu    Ekadasi (suitable for fasting)          Anuradha    *    Vrscika
    Fasting for Sayana Ekadasi
21 Jul 2021 We    Dvadasi          Jyestha        Vrscika
    Break fast 05:48 (sunrise) - 06:58 (end of tithi) DST
22 Jul 2021 Th    Caturdasi          Mula        Dhanus
    Ksaya tithi: Trayodasi -- 21 Jul 06:58 to 22 Jul 04:05 (DST)
23 Jul 2021 Fr    Purnima          Uttara-asadha        Dhanus
    Guru (Vyasa) Purnima
    Srila Sanatana Gosvami -- Disappearance
    First month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]
    (green leafy vegetable fast for one month)

Sridhara (Sravana) Masa, Gaurabda 535
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
24 Jul 2021 Sa    Pratipat          Sravana        Makara
25 Jul 2021 Su    Dvitiya          Dhanista        Makara
26 Jul 2021 Mo    Tritiya          Satabhisa        Kumbha
27 Jul 2021 Tu    Caturthi          Purva-bhadra        Kumbha
28 Jul 2021 We    Pancami          Uttara-bhadra        Mina
    Srila Gopala Bhatta Gosvami -- Disappearance
29 Jul 2021 Th    Sasti          Revati        Mina
30 Jul 2021 Fr    Saptami          Asvini        Mesa
31 Jul 2021 Sa    Astami          Asvini        Mesa
    Srila Lokanatha Gosvami -- Disappearance
 1 Aug 2021 Su    Navami          Bharani        Mesa
    The incorporation of ISKCON in New York
 2 Aug 2021 Mo    Dasami          Krittika        Vrsabha
 3 Aug 2021 Tu    Ekadasi (not suitable for fasting)          Rohini        Vrsabha
 4 Aug 2021 We    Dvadasi (suitable for fasting)          Mrigasira    *    Mithuna
    Vyanjuli Mahadvadasi
    Fasting for Kamika Ekadasi
 5 Aug 2021 Th    Dvadasi          Ardra        Mithuna
    Break fast 06:05 (sunrise) - 07:42 (end of tithi) DST
    [Second day of Tithi]
 6 Aug 2021 Fr    Trayodasi          Punarvasu        Mithuna
 7 Aug 2021 Sa    Caturdasi          Pusyami        Karka
 8 Aug 2021 Su    Amavasya          Aslesa        Karka
 9 Aug 2021 Mo    Pratipat          Magha        Simha
10 Aug 2021 Tu    Dvitiya          Purva-phalguni        Simha
11 Aug 2021 We    Tritiya          Uttara-phalguni        Kanya
12 Aug 2021 Th    Pancami          Hasta        Kanya
    Sri Raghunandana Thakura -- Disappearance
    Sri Vamsidasa Babaji -- Disappearance
    Ksaya tithi: Caturthi -- 11 Aug 07:26 to 12 Aug 05:57 (DST)
13 Aug 2021 Fr    Sasti          Citra        Kanya
14 Aug 2021 Sa    Saptami          Swati        Tula
15 Aug 2021 Su    Astami          Visakha        Tula
16 Aug 2021 Mo    Navami          Anuradha        Vrscika
17 Aug 2021 Tu    Dasami          Jyestha        Vrscika
-----------Simha Sankranti (Sun enters Leo on 16 Aug, 15:41 DST) -----------
18 Aug 2021 We    Ekadasi (suitable for fasting)          Mula    *    Dhanus
    Fasting for Pavitropana Ekadasi
    Radha Govinda Jhulana Yatra begins
19 Aug 2021 Th    Dvadasi          Purva-asadha        Dhanus
    Break fast 06:23 (sunrise) - 11:03 (1/3 of daylight) DST
    Srila Rupa Gosvami -- Disappearance
    Sri Gauridasa Pandita -- Disappearance
20 Aug 2021 Fr    Trayodasi          Uttara-asadha        Makara
21 Aug 2021 Sa    Caturdasi          Sravana        Makara
    Last day of the first Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]
22 Aug 2021 Su    Purnima          Dhanista    *    Kumbha
    Jhulana Yatra ends
    Lord Balarama -- Appearance
    (Fast today)
    Second month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]
    (yogurt fast for one month)

Hrsikesa (Bhadra) Masa, Gaurabda 535
Sandy Ridge [United States of America] (46N50 80W10, -5:00)
GCal 11

DATE    TITHI    NAKSATRA    FAST    RASI
23 Aug 2021 Mo    Pratipat          Satabhisa        Kumbha
    Srila Prabhupada's departure for the USA
24 Aug 2021 Tu    Dvitiya          Purva-bhadra        Mina

----------------------------------------------------------------------------------
Notes:
    DST - Time is in 'Daylight Saving Time'
    LT  - Time is in 'Local Time'

    Generated by Gaurabda Calendar 11

----------------------------------------------------------------------------------
Notes:
 DST - Time is in 'Daylight Saving Time'
 LT  - Time is in 'Local Time'

 Generated by Gaurabda Calendar 11

 

a